“RISAT” Research Institute of Science and Technology
RISAT

Research Institute of Science and Technology (RISAT) is a private, non-profit institution governed by its Board of Directors. Its mission is to enhance science and technology in Albania and surrounding countries. RISAT assumes an obligation to advance knowledge through research and scholarship of its members. The Institute's research and scholarship mission takes expression in a variety of forms ranging from basic studies, improving curricula, and active research.

Instituti Shqiptar i Shkencave dhe Teknollogjise është një institucion që drejtohet nga Bordi Drejtues. Misioni i institutit është të nxisë zhvillimin e shkencës dhe teknollogjisë në Shqipëri nëpërmjet bashkëpunimit midis universiteteve të ndryshme në Shqipëri si edhe kërkuesve shqiptarë në diasporë.

All of those who are interested in joining our efforts should contact any member of the Institute.


Contact

“Ervin
Ervin Ruci
Executive Director
Affiliation:
Geolytica
Ottawa, Canada
[email protected]
“Eustrat
Eustrat Zhupa
Programs Director
Affiliation:
University of Rochester
Rochester, NY, USA
[email protected]
“Tanush
T. Shaska
Research and Grants
Affiliation:
Oakland University
Rochester, MI, USA
[email protected]Bylaws

Bylaws of RISAT