Contact


Instituti nuk ka organikë të rregullt, zyra, apo personel të përditshëm.  Për probleme që kanë lidhje me kërkimin shkencor, ide apo projekte, ju lutemi kontaktoni direkt personin me të cilin dëshironi të bashkëpunoni.

Në të djathtë janë disa faqe apo organe që varen nga Instituti. Për secilin nga këto organe kontaktoni personin korespondues. 

Për gjithë problemet administrative kontaktoni:
T. Shaska
 1. Albanian Journal of Mathematics
  • Artur Elezi
 2. Algebraic Curves
  • Lubjana Beshaj
 3. Michigan Computational Algebraic Geometry
  • Tanush Shaska
 4. Computational Linguistics
  • Ervin Ruci
 5. Projekti Galois
  • Tanush Shaska
 6. Automotive Security