Projekti Galua

Evariste Galois
Projekti Galua përfshin një grup matematikanësh shqiptarë të cilët synojnë botimin e literaturës bazë të matematikës. Me synimin e vetëm për nxitjen e kërkimit shkencor dhe nxitjen e talenteve të reja në matematikë. Projekti Galua synon të krijojë kushtë të përshtatshme për zhvillimin e matematikës shqiptare nëpermjet kerkimit shkencor.

Në vitin 2008 ne nisëm një projekt për rinovimin e të gjithë teksteve të matematikës ne gjuhën shqipe. Kjo eshte jo vetëm diçka e nevojshme, por edhe shume e domosdoshme.  E meta më e madhe e teksteve të matematikës në gjuhën shqipe është  mungesa e thellësisë dhe e trajtimit te temave në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Per me teper, ne duam te trajtojme tema të cilat janë bashkëkohore dhe me rëndesi.

Ne si grup nuk interesohemi ne se tekstet tona do te perdoren apo jo ne shkollat dhe universitetet ne Shqiperi.  Qellimi yne i vetem eshte qe ne te krijojme tekste alternative per nxenesit dhe studentet me ambicje per te mesuar dicka serioze ne shkencat e matematikes.  

Kalkulus, Algjebra Lineare, Algjebra Abstrakte tashme perdoren nga koleget tane ne Vlore, Prishtine, dhe universitete te tjera. 


Faza e pare

Në fazën e parë të këtij projekti ne nisëm me tekstet e matematikës bazë, ose ndryshe ato tekste të cilat u nevojiten gjithë studentëve të degëve të shkencave, matematikës, shkencave kompjuterike, inxhinjerive, si edhe studentëve te financës dhe ekonomikut. Pra faza e parë perfshin tekstet

Botimi i Kalkulusit ne gjuhen Shqipe në vitin 2010 ishte nje hap mjaft pozitiv për programet e matematikës në trevat Shqiptare, pasi për herë të parë u krijua baza matematike e nevojshme për gjithë studentët e degëve të shkencave dhe inxhinjerive.

Ne Janari, 2011 ky projekt u rikonceptua si pjesë e RISAT. RISAT është kryesisht një grup matematikanësh dhe inxhinjerësh shqiptarë dhe të huaj me synimin kryesor për te nxitur projektet shkencore në fushën e teknollogjisë dhe shkencës në trevat shqiptare. Me tepër informacion mbi veprimtarinë e RISAT mund të gjeni në www.risat.org.

Nga RISAT u vendos që projekti të quhej Projekti Galua dhe të shtrihej edhe më tej teksteve bazë të matematikës. Faza e dytë e projektit po përqëndrohet tek kurset më të avancuara të cilat kryesisht janë për studentët e matematikës.


Botimi i gjithë teksteve të mësipërme synohet të bëhet brenda vitit 2012. 

Faza e dyte

Ne fazen e dyte ne synojme te botojme tekstet me te avancuara te deges se matematikes dhe informatikes. Disa nga keto tekste jane:

  • Teoria e Kodeve ebook
  • Topollogji
  • Topollogjia algjebrike
  • Algjebra kompjutacionale
  • Kurbat algjebrike

Synojme qe per keto tekste te kemi versionet e para elektronike ne fund te vitit 2013. 

Faza e trete

Ne fazen e trete, Projekti Galua do te synoje botimin e teksteve te shkollave te mesme dhe klasave 5-9.  Nje grup pune ka filluar identifikimin e teksteve qe do te synohet te botohen. Faza e trete e projektit Galua do te zgjase gjate viteve 2012-2015.

Për më tepër, RISAT ka ndermarrë inisiativën e botimit të teksteve të tjera në fushat e shkencave kompjuterike dhe inxhinjerisë. Më tepër informacion mund të gjendet në faqen e botimeve të RISAT www.risat.org/publications.

Ne si grupi i punës së këtij projekti shpresojmë që keto tekste modeste të ndihmojne sadopak në ngritjen e nivelit shkencor të studentëve dhe pedagogëve në shkencën e matematikës dhe fushat e lidhura me të .

Ebooks:Versionet falas te disa nga botimeve tona: