“RISAT” Research Institute of Science and Technology

Projects

The Institute has many projects and activities but over the years the following projects have become part of our identity and have steady annual activities.


Albanian Algebraic Geometry Group

Albanian Algebraic Geometry Group

Albanian Algebraic Geometry Group (AAGG ose A^2G^2) është një grup pune me matematikanë shqiptarë në fushën e gjeometrisë algjebrike, dhe aplikimeve të saj në fusha të tjera si teoria e numrave, sipërfaqet e Rimanit, kriptografia eliptike dhe hipereliptike, fizikës matematike, etj.

Grupi ka si synim nxitjen e kerkimit shkencor ne fushen e gjeometrise algjebrike, teorise se numrave, gjeometrine arithmetike, etj.


Cybersecurity and Cryptography

Cybersecurity and Cryptography

Our working group in cryptography is mostly interested in Elliptic Curve Cryptography (ECC) and Hyperelliptic Curve Cryptography (HCC). It is a special interest to us post-quantum cryptography, isogeny-based cryptography, etc.

We have organized many conferences including two NATO Advanced Study Institutes, special sessions of the American Mathematical Society meetings, and have regular annual gatherings.


Mathematical Network for Southeastern Europe

Mathematical Network for Southeastern Europe

A research network group of mathematical researchers throughout Southeastern Europe. Our goal is to increase collaboration among researchers from Southern Europe countries by joint conferences, workshops, applying for joint grants, etc. The groups has already applied for several grants and has close collaboration to groups in Sarajevo, Athens, Tirana, etc.


Albanian Mathematical Literature

Albanian Mathematical Literature

Ky project synon botimin e literaturës bazë të matematikës në gjuhën Shqip me synimin e vetëm për nxitjen e kërkimit shkencor dhe nxitjen e talenteve të reja në matematikë. Projekti synon të krijojë kushtë të përshtatshme për zhvillimin e matematikës shqiptare nëpermjet kerkimit shkencor. Në vitin 2008 ne nisëm një projekt për rinovimin e të gjithë teksteve të matematikës ne gjuhën shqipe. Kjo eshte jo vetëm diçka e nevojshme, por edhe shume e domosdoshme. E meta më e madhe e teksteve të matematikës në gjuhën shqipe është mungesa e thellësisë dhe e trajtimit te temave në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Per me teper, ne duam te trajtojme tema të cilat janë bashkëkohore dhe me rëndesi. Ne si grup nuk interesohemi ne se tekstet tona do te perdoren apo jo ne shkollat dhe universitetet ne Shqiperi. Qellimi yne i vetem eshte qe ne te krijojme tekste alternative per nxenesit dhe studentet me ambicje per te mesuar dicka serioze ne shkencat e matematikes.