Research‎ > ‎

Albanian Algebraic Geometry Group

Albanian Algebraic Geometry Group
Albanian Algebraic Geometry Group (AAGG ose A^2G^2) është një grup pune me matematikanë shqiptarë në fushën e gjeometrisë algjebrike, dhe aplikimeve të saj në fusha të tjera si teoria e numrave, sipërfaqet e Rimanit, kriptografia eliptike dhe hipereliptike, fizikës matematike, etj.

Aktivitetet tona shtrihen kryesisht në Shqiperi dhe përqendrohen tek organizimi i konferencave Albanian School in Algebraic Geometry dhe projekte te ndryshme me anetaret e grupit.

Ne se jeni i interesuar ti bashkoheni grupit tone, ju lutemi te mbushni formularin e meposhten. Vini re se mbushja e formularit nuk garanton se do te beheni pjese e grupit.

Per pyetje dhe kontakte te metejshme kontaktoni: shaska[tek]risat.org


  Forme aplikimi per pjesemarrjen ne projektet tona

  Për të marre pjese ne projektet tona secili duhet te plotesoje keto kushte:
  1. Të kete njohuri te latex. Ne cdo projekt anetaret fillojne te punojne me latex qe diten e pare.
  2. te kete marre pjese ne te pakten nje provim ne konferencat tona shkencore
  3. Te mbushe aplikimin e meposhtem per te treguar preferencat per projektin qe deshiron
  Ne perpiqemi qe te perfshijme sa me shume individe ne projektet tona, por plotesimi i tre kushteve te mesiperme nuk garanton pjesemarrjen ne projekte.  Albanian Algebraic Geometry Group

  Konferencat e grupit

  PhD program

  Për anëtarët e grupit të cilët janë aktive dhe kane përfunduar projektet e para me sukses ne mbeshtesim aplikimet e tyre per kryerjen e PhD ne programe ne Amerikë. 

  Pritet që keta kandidatë të kenë botuar ose të jenë në proçesin e botimit të artikujve të tyre të parë. 

  Anetaret e grupit

  Mentorët

  1. T. Shaska
  2. E. Lakuriqi
  3. J. Dillies

  Studentët

  1. D. Tabaku
  2. F. Lekli
  3. A. Bekolli
  4. A. Pecini
  5. J. Mezinaj
  6. S. Mezuraj

  Udhezime për instalimin e Latex

  Latex është një program me të cilin shkruajmë artikuj nue fushat teknike, pra edhe matematikë.  Latex mund të gjendet për gjithe sistemet tek

  Për Mac ne sygjerojme

  Projects

  Projektet e mëposhtëm kanë dy qëllime kryesore:
  • prezantimit të matematikanëve shqiptarë me këto tema
  • krijimin e literaturës Shqip në kuetë fushë
  Për çdo projekt ne do të orientojmë pjesemarrësit në shkrimin e artikujve në gjuhën Shqipe.  Të gjithë ata që janë të interesuar të përfshihen në projekte të tilla mund të na kontaktojnë.

  ą
  genus 3.jpg
  (5144k)
  Tony Shaska,
  Aug 25, 2013, 5:22 AM