Research‎ > ‎

Kalkulus dhe Gjeometri Analitike

Synimi ynë kryesor është kurikula të plota të matematikës puer shkollat e mesme dhe 2 vitet e para të universiteteve për studentuet e shkencave të natyrës ose inxhinjerive.

Dy vitet e para të universiteteve kanue kryesisht këto lëndë të formimit matematik.

  • Kalkulus I
  • Kalkulus II
  • Kalkulus III
  • Algjebër Lineare
  • Ekuacione Diferenciale
  • Matematikë Diskrete
Këtu mund të gjeni një listë të temave që bëhen në lëndët e Kalkulus I, II, III. 

Në se mendoni se Kalkulusin mund t'a perdorni ne klasat tuaja, atehere mbushni formen me poshte dhe ne do t'ju dergojme nje kopje falas. 

Kalkulus