Research‎ > ‎

Kalkulus dhe Gjeometri Analitike

Synimi ynë kryesor është kurikula të plota të matematikës puer shkollat e mesme dhe 2 vitet e para të universiteteve për studentuet e shkencave të natyrës ose inxhinjerive.

Dy vitet e para të universiteteve kanue kryesisht këto lëndë të formimit matematik.

  • Kalkulus I
  • Kalkulus II
  • Kalkulus III
  • Algjebër Lineare
  • Ekuacione Diferenciale
  • Matematikë Diskrete
Këtu mund të gjeni një listë të temave që bëhen në lëndët e Kalkulus I, II, III. 

Në se mendoni se Kalkulusin mund t'a perdorni ne klasat tuaja, atehere mbushni formen me poshte dhe ne do t'ju dergojme nje kopje falas. 

KalkulusĊ
Tony Shaska,
Aug 20, 2018, 5:10 PM